سرپرست وزارت کار خواستار تسریع در اجرای طرح توسعه پتروشیمی خراسان شد

دکتر زاهدی وفا پس از بازدید از مجتمع پتروشیمی خراسان بیان داشت: توسعه مجتمع ، انتقال پساب و موضوع جانشین پروری با اولویت انجام گیرد و بر حل موضوع مسکن همکاران تاکید نمود.

متن کامل خبر

دکتر زاهدی وفا پس از بازدید از مجتمع پتروشیمی خراسان بیان داشت: توسعه مجتمع ، انتقال پساب و موضوع جانشین پروری با اولویت انجام گیرد و بر حل موضوع مسکن همکاران تاکید نمود.

وی افزود: پتروشیمی های کشور از مزیت های صادراتی کشور هستند که نقش به سزایی در اقتصاد دارند.

? سرپرست پتروشیمی خراسان نیز در این نشست ضمن توضیح شرایط فعلی مجتمع گفت: پس از سفر رییس محترم جمهوری اجرای دستورات ایشان را در اولویت قرار دادیم.
? مهندس یوسف حسنی افزود: اجرای طرح توسعه و انتقال پساب بجنورد به مجتمع در اولویت های سرمایه گذاری هلدینگ تاپیکو قرار دارد.

? محمد پاکمهر “نماینده بجنورد” نیز در این نشست با بر شمردن فواید و برکات وجود صنایع بزرگ در رشد و آبادانی استان اظهارداشت: مسئولین استان تمام تلاش خود را خواهند داشت تا این دو پروژه مهم هرچه سریعتر عملیاتی شوند.