ارج نهادن توفیقات پتروشیمی خراسان در تقدیرنامه مدیرعامل تاپیکو

متن کامل خبر

طی آیینی با حضور دکتر بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مدیران هلدینگ ها از توفیقات روزافزون پتروشیمی خراسان در حوزه تولید با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط‌عمومی، در بخشی از این لوح که به امضای دکتر اسم خانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین تاپیکو رسیده خطاب به مهندس یوسف حسنی آمده است: بدین وسیله از جنابعالی و همکاران محترم تان که در سال ۱۴۰۱ با تلاشی خستگی ناپذیر منشأ خدماتی بزرگ، بویژه توفیقات در حوزه تولید شدید قدردانی بعمل می آید.