معرفی محصول اوره

 از ميان عناصر شناخته شده در طبيعت، ازت (N)، فسفر (P) و پتاسيم (K) بيشتر از بقيه در رشد گياهان موثرند و از اين رو بعضي تركيبات حاوي اين عناصر بعنوان كود شيميايي در كشاورزي مصرف مي‌شوند. اوره با فرمول شيميايي NH2CONH2 مشهورترين كودهاي ازته بوده كه از محاسن آن مي توان به مواردي از قبيل سازگاري براي اغلب گياهان بويژه همه غلات، عدم تغيير در غلظت املاح خاك و بجانگذاشتن تركيبات نمكي در خاك اشاره نمود.

از كل اوره توليدي در جهان بيش از 70% آن به مصرف كشاورزي رسيده وبقيه در توليد پودر ملامين، استفاده بعنوان خوراك دام، مصارف پزشكي و غيره استفاده مي شود. اين واحد با توليد ساليانه 495000تن اوره پريل با خوراك ساليانه،310000 تن آمونياك و 200 ميليون نرمال مترمكعب دي اكسيد كربن تحت ليسانس Stamicarbon طراحي و در خرداد 1375 به بهره برداري رسيد. اوره از واكنش بين مايع آمونياك و گاز دي اكسيدكربن در فشار 143kg/cm2ودماي حدود 170-180°c طي واكنشهاي تعادلي زير بدست مي آيد:

در واكنش اول كه گرما زا و سريع بوده و طي آن آمونياك و دي اكسيد كربن به مايع كربامات آمونيوم (NH2COONH4) تبديل مي شود و در واكنش دوم كه كند و گرماگير مي باشد، كربامات آمونيوم به اوره (NH2CONH2) و آب تبديل مي شود. در حال حاضر عمده ترين بازارهاي هدف براي صادرات اين محصول افغانستان- سريلانكا- ويتنام – هند- كولومبو-مالزي محسوب مي باشد.

كاربردهاي اصلي محصول: اين محصول در توليد كودهاي شيميايي – رزين هاي اوره فرم آلدهيد كاربرد دارد.