سيستم‌های مديريتی

در عرصه تجارت بین‌المللی ، برآورده‌سازی نیازمندی‌های کیفی بر اساس استانداردها و ضوابط بین‌المللي و جلب اعتماد مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است . امروزه مشتریان ،با آگاهی کامل از ویژگی محصولات ،به صورت سخت‌گیرانه متقاضی کالاهایی با سطح کیفیت بالا و با قیمت مناسب می‌باشند . لذا حضور و بقا در بازار های رقابتی داخلي و بین‌المللی ، مستلزم توجه به افزایش بهره‌وری ،بهبود و ارتقاء کیفیت و نیز افزایش میزان رضایت‌مندی مشتریان می‌باشد. شرايط كنوني كسب و كار تحت تأثير عوامل متغير متعددي قراردارد بنحوي كه بقاء و رشد سازمان‌ها، مستلزم مجهز شدن به علوم و تكنيك‌هاي مديريت روز مي‌باشد ، سيستم هاي مديريت فرصتي را فراهم مي‌سازد كه عوامل مهم و مؤثر بر حفظ و ارتقاء سازمان تحت مديريت و كنترل قرارگيرد.شركت پتروشيمي خراسان استقرار سيستم‌هاي نوين مديريت براساس استانداردهاي جهاني را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرارداده است. اين شركت از سال 1377 فعاليت خود را در اين زمينه آغاز و در خرداد ماه 1378 موفق به كسب گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9002:1994 گرديد. در همين سال فعاليت‌هاي گسترده‌اي جهت استقرار سيستم مديريت زيست‌محيطي انجام و در سال 1379 ، پتروشيمي خراسان موفق به كسب گواهينامه مديريت زيست محيطي ISO 14001 گرديد. فعاليت‌هاي استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي به صورت پيگير در اين سال آغاز و در سال 1380 موفق به استقرار و كسب گواهينامه OHSAS 18001 گرديد. در طي سال‌هاي گذشته پتروشيمي خراسان ضمن تلاش مستمر در بهبود مستمر كليه سيستم‌هاي مديريت و هم‌راستا با آخرين تغييرات در اين استانداردها موفق به بروزآوري و استقرار آخرين ويرايش از استانداردهاي مذكور شده است.

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

ISO 50001 : 2011

فعاليت‌هاي شركت در زمينه سيستم‌هاي مديريت در حال حاضر به صورت يكپارچه انجام و اهداف كلي زير را پيگيري مي‌نمايد.

 • دارا بودن بالاترين سطح كيفي ممكن در محصول و ارائه آن در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني
 • ارتقاء فرهنگ زيست‌محيطي و كنترل كليه عوامل زيست محيطي
 • بالابردن دانش و آگاهي كاركنان در زمينه بهداشت و ايمني و بكارگيري مؤثر آن در جهت نيل به محيط كاملا ايمن كار
 • بهبود مداوم در زمينه مصرف انرژي و مواد
 • هدف‌گذاری برای بهبود فعالیت‌ها و فرآیندها در راستای تحقق خط مشی جامع شرکت
 • بهبود مستمر و بهينه‌سازي فرايند‌ها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده
 • مدیریت فرآیندها و رويكردها با ايجاد قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
 • ايجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیت‌ها و پروژه‌های بهبود
 • برنامه‌ريزي مدون و كنترل عمليات در جهت افزايش توان اقتصادي شركت
 • ايجاد زبان مشترك با كليه ذي‌نفعان شركت

خط مشي جامع شركت پتروشيمي خراسان

(ايمني ، بهداشت ، محيط زيست ، كيفيت ، انرژي)

شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) به عنوان يكي از پيشرفته ترين واحدهاي توليد كنندة كود شيميايي در ايران از بدو طراحي تاكنون رعايت مسائل ايمني ، بهداشت، محيط زيست ، كيفيت وانرژي را سرلوحه كار خود قرار داده و بدينوسيله خط مشي جامع خود را به شرح ذيل اعلام مينمايد :

 • اجراي تعهدات و تلاش در جهت رضايتمندي مشتريان
 • احترام به شخصيت والاي كاركنان و تلاش در جهت بهبود رضايت آنان
 • افزايش دانش ، مهارت و قابليت هاي كاركنان از طريق آموزشهاي مستمر در جهت افزايش بهره وري
 • در اولويت قراردادن موضوعات ايمني ، بهداشت ، محيط زيست ، كيفيت و انرژي
 • ايجاد نگرش جديد و فضاي ارتباطي باز و سازنده بين مديران ، كاركنان و ذينفعان
 • رعايت قوانين و مقررات ايمني ، بهداشت و محيط زيست ملي و شركت ملي صنايع پتروشيمي ، توجه به معيارهاي طراحي و آينده نگري به جهاني سالم ، ايمن و سبز در آينده
 • اعتقاد و تعهد به بهبود مستمر عملكرد مديريت ايمني ، بهداشت، محيط زيست ، كيفيت وانرژي و پيشگيري از آلودگي
 • مدیریت تولید، توزیع و مصرف حاملهای انرژی در شرکت
 • پایش و هدفگذاری شاخصهای مدیریتی و عملیاتی عملکرد انرژی شرکت
 • شناسائي جنبه هاي بارز زيست محيطي وانرژي ناشي از فعاليتها ، محصولات و خدمات شركت و تدوين اهداف كلان و خرد زيست محيطي وانرژي براساس آن
 • شناسايي، ارزيابي ، حذف و يا كنترل مؤثر مخاطرات در شرايط معمول ، تغيير و بحران
 • ارزيابي به منظور بازنگري و بهبود مستمر خط مشي ، روشها و برنامه هاي نظام مديريت بهداشت، ايمني ، محيط زيست وانرژي
 • شفافيت در گزارش دهي
 • كاهش انتشار آلاينده هاي هوا ، بهبود كيفيت پسابهاي مجتمع، کاهش اتلاف حامل های انرژی و اعمال مديريت ضايعات در قالب اهداف كلان شركت
 • حمايت از تحقيقات ، شناسايي و استفاده از خدمات نيروهاي متخصص
 • تشويق افراديكه در توسعه و بهبود نظام مديريت بهداشت ، ايمني ، محيط زيست وانرژي نقش مؤثر دارند

لذا در راستاي خط مشي جامع، شركت عزم راسخ خود را به منظور استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد 2008:ISO9001 ، مديريت ايمني و بهداشت بر مبناي استانداردOHSAS18001:2007 ،مديريت زيست محيطي بر مبناي استاندارد 2004:ISO14001 ،مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد EN50001:2011، مديريت كيفيت جامع مدل EFQM و مديريت HSE اعلام مي نمايد . من و شما براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مسئوليتي مشترك داريم . از كليه همكاران عزيز انتظار دارد ضمن بكارگيري ، ارزيابي و بازنگري رويكردهاي منطقي ، روشهاي اجرايي ، دستورالعملها و رعايت قوانين و مقررات در اين امر متعهد و كوشا باشيم . اين خط مشي جهت اطلاع كليه كاركنان ، افراد علاقه مند جامعه و همچنين عموم مردم كشور منتشر مي گردد.