اطلاعات تماس مدیران

hs

يوسف حسنی شهپر

مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشيمی خراسان
تلفن مستقيم: 05832228125
فاكس: 05832220096
تلفن داخلی: 2600

isa

عيسي نوروزي پور

رييس مجتمع
تلفن مستقيم: 05831553610
فاكس: 05831553611
تلفن داخلی: 2610-2613

709557

فريدون نيكخواه

معاون مجتمع
تلفن مستقيم: 05831553614
فاكس: 05831553611
تلفن داخلی: 2617-2614

5555

سيدمحمد سيدی

معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني
پست الكترونيك:
تلفن مستقيم: 05831553606
تلفن داخلی: 2606

image_628094e008f3c

حسين جعفرزاده

مدير منابع انسانی
تلفن مستقيم:
05831553670
تلفن داخلی: 2670

image_62db787344266

محمدرضا موتاب زاده

معاون بازرگانی
پست الكترونيك:
تلفن مستقيم: 05831553650
تلفن داخلي: 2650

عکس

سيداسماعيل عليزاده موسوي

مدير امورمالی
تلفن مستقيم: 05831553660
تلفن داخلی: 2660

image_5ea92f156debb

امير آشتيانی

مدیر برنامه ريزی و اطلاعات مديريت
تلفن مستقيم: 05831553790
تلفن داخلی: 2790

image_63562777556a8

ابوالفضل نیکبخت

سرپرست روابط عمومی
تلفن مستقيم: 05831553609
فاکس: 05832221900

بهار

شركت پتروشيمی خراسان (كارخانه)

تلفن مستقيم: 05832234560 الی 6
فاکس: 05832221900
آدرس: بجنورد-كيلومتر 17 جاده بجنورد شيروان-صندوق‌پستی 1413

بهار

دفتر تهران


تلفن مستقيم: 02188883483
آدرس: ميدان ونك - خيابان ونك - پلاك 23