نگهداری و تعمیرات

واحد برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات یکی از دپارتمان‌های واحد تعمیرات پتروشیمی خراسان می‌باشد که با توجه به ماهیت کار خود می‌بایست با اغلب واحدهای تعمیراتی(برق، مکانیک، ابزاردقیق، سرویس‌های تعمیراتی، ماشینری، CM)، خدمات فنی، تدارکات و … در ارتباط بوده و هماهنگی لازم جهت تخصیص تجهیزات، نیروی انسانی و دیگر منابع را در زمان و مکان مناسب انجام می‌دهد.

 

به‌طور کلی اقدامات زیر در برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد:

 

تعمیرات پیشگیرانه :

 

در راستای تداوم تولید و جهت پیشگیری از توقف‌ ناگهانی تجهیز، روتین‌های تعمیراتی صادر می‌شود. روتین عبارت است از اقداماتی که به‌طور منظم در بازه‌های زمانی خاص جهت جلوگیری از خرابی دستگاه‌ها انجام می‌شود و برحسب موارد فعالیت‌های تعمیراتی، به چهار نوع A، B، C و Ri(روتین مربوط به تجهیزات ابزاردقیقی) تقسیم‌بندی می‌شود.

کنترل و اجرای روتین‌های تعمیراتی و ثبت و نگهداری آن‌ها در پرونده هر دستگاه از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی می‌باشد.

 

تعمیرات اضطراری :

 

با وجود انجام روتین‌ها و تعمیرات پیشگیرانه، گاهی تجهیزات بنا به درخواست گروه‌های تعمیراتی و بهره‌برداران به تعمیراتی تحت عنوان تعمیرات اضطراری احتیاج پیدا می‌کنند که پس از صدور درخواست کار از طرف متقاضی، پیگیری و ثبت و کنترل و هماهنگی این‌گونه تعمیرات نیز بر عهده برنامه‌ریز تعمیرات می‌باشد.

TSR :

در صورتی که واحدهای مختلف مجتمع، متقاضی اصلاح سیستم و یا انجام پروژه سرمایه‌ای باشند، فرم درخواست خدمات مهندسی TSR پس از تاییدیه رئیس خدمات فنی، به واحد برنامه ریزی تعمیرات ارسال شده و برنامه‌ریز هماهنگی لازم جهت انجام کار را صورت می‌دهد.

 

تعمیرات اساسی :

 

در راستای تداوم تولید در صنعت پتروشیمی و لزوم کارکرد پیوسته تجهیزات و عدم امکان از سرویس خارج کردن بعضی دستگاه‌ها برای انجام تعمیرات پیشگیرانه، در بازه‌های زمانی معین بین 2 تا 3 سال، کلیه واحدهای تولیدی و یوتیلیتی از سرویس خارج شده و دستگاه‌ها تحت بازرسی، روتین و تعمیرات قرار می‌گیرد.

 

عمده فعالیت‌های برنامه ریزان در این نوع تعمیرات به شرح زیر است:

 

 • تشکیل پرونده ثابت کلیه واحدهای مجتمع
 • بررسی لیست فعالیت‌های زمان SHUT DOWN، تهیه ساختار شکست ، برآورد نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز، تهیه برنامه زمان‌بندی با توجه به حداقل زمان ممکن برای اجرای آن‌ها.
 • شناسایی کامل دستگاه‌های ثابت و خطوط و تجهیزات ارتباطی آن‌ها، تهیه ساختار شکست تعمیر اساسی هر دستگاه و نگهداری در پرونده دستگاه، برآورد زمان فعالیت‌های تعمیراساسی، برآورد لیست نیازمندی‌های لازم برای تعمیر اساسی دستگاه (داربست‌، جرثقیل،..).

 

از اهم اقدامات واحد برنامه ریزی تعمیرات را می‌توان به فعالیت‌های زیر اشاره کرد:

 

 • صدور روتین تعمیرات پیشگیرانه PM، تعمیرات اضطراری EM و روتین های پایش وضعیت و آنالیز ارتعاشات CMR برای دستگاه‌های دوار.
 • نصب و استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات نرم افزار CMMS در واحد های عملیاتی و تعمیراتی به منظور؛ گسترش امکانات گزارش‌دهی، تحت پوشش قراردادن مجموعه فعالیت‌های تعمیراتی و….
 • تهیه گزارشهای تعمیراتی (گزارش روزانه، ماهیانه، سالانه و تعمیرات اساسی).
 • تشکیل جلسات کاری متعدد با حضور سرپرست واحد به‌منظور نهادینه شدن فرهنگ کار گروهی در هر یک از افراد و بهتر انجام دادن امور محوله.
 • هماهنگی روزانه کارهای محوله از واحدهای مختلف مجتمع(اعم از تعمیرات، بهره‌برداری و …) و پیگیری جهت به نتیجه رساندن آن.
 • تهیه روش‌های اجرایی واحد برنامه‌ریزی تعمیرات
 • هماهنگی جهت انجام
 • TSR برنامه‌ریزی، کنترل و زمانبندی و نظارت انواع تعمیرات روزانه، پیشگیرانه و اساسی
 • تهیه و تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد به منظور ارزیابی موقعیت کنونی سازمان و تعیین راهکارهای مناسب برای هوشمندسازی کسب و کار و فرایندهای کلیدی سازمان

 

مهم ترین اهداف برنامه‌ریزی تعمیرات پتروشیمی خراسان

 

 • تلاش در راستای تداوم و پیوستگی تولید
 • بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات
 • بیشینه‌کردن قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین‌آلات
 • تلاش در راستای بهینه سازی کارایی کلی تجهیزات
 • کمینه‌کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین‌آلات
 • کمینه‌کردن هزینه‌های توقفات خط تولید بر اثر خرابی‌های دستگاه
 • کمینه کردن هزینه‌های تعمیراتی