پروژه های خاتمه یافته

ساخت ماده مقاوم در مقابل موادخورنده و شيميايي با نام M.P.C

طراحي اصولي و تفصيلي سيستم حذف آمونياك از پساب آمونياكي

رفع نشتي از تأسيسات صنعتي تحت فشار و دماي بالا بدون توقف

ساخت سيستم تصفيه پساب آمونياكي به روش Steam Stripping

حذف سيستم سردساز قبلي از FBC واحد اوره و طرحي سيستم جديد با استفاده از كمپرسور رفريج واحد آمونياك

طراحي و ساخت برنر بويلر كمكي واحد آمونياك

طراحي و ساخت دستگاه تست گاورنر و اكچوايتور

طراحي و ساخت نمونه تحقيقاتي دستگاه تست شيرهاي ايمني حين سرويس

طراحي و ساخت دستگاه تصفيه روغن خلائي

كاهش ميزان ارتعاشات پمپ 4109 واحد اوره

طراحي و ساخت نمونه تحقيقاتي آنالايزر آمونياك پساب

طراحي و ساخت سيستم ثبت كننده سنكرون آلارمها

تهية نرم افزار كاربردي روانكاري و شناسنامة جامع روانكاري دستگاه هاي مجتمع

ساخت پروگرامر و كارتريج جهت رله هاي حفاظتي سوئيچ بردهاي H.V نيروگاه

طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ واحد ازت

نمايشگر لحظه به لحظه نقطه كار و سرج كمپرسورها

طراحي و ساخت مخازن فيلتر اكتيوكربن جهت اصلاح فرآيند اسمزمعكوس واحد يوتيليتي يك

آناليز جامع ريسك پذيري واحد هاي مجتمع پتروشيمي خراسان( آمونياك ، اوره ، ملامين ، يوتيليتي 1 و 2 و بارگيري محصول)

تهيه نرم افزارمناسب به منظوركاربرد روشهاي آماري درتحليل داده هاي بازرسي فني

بررسي تحقيقاتي امكان تصفيه هواي خروجي برج پريل واحد اوره

شناسايي علل نفوذ آب از سد خاكي مجتمع

استفاده از آناليز روغن در مراقبت وضعيت دستگاههاي روتاري مجتمع (CM)

فرمولاسيون و ساخت روان كننده بتن و گل حفاري از اكسي آمينوتري آزين با نام اختصاري (S.OAT.F)

بررسي مشكلات و ارائه روش رفع عيب خط لوله 400

امتداد ارتفاع SP-132 در واحد آمونياك

ساخت INDUCER جهت پمپ ها

مانيتورينگ و كنترل سيستم فيلترهاي اكتيوكربن واحديوتيليتي يك

فرمولاسيون و ساخت سيلنت جهت پوشش دهي اوره با پوشش گوگردی در مقياس آزمايشگاه

کاهش مصرف آمونياک در واحد اوره

بررسي و ارائه روش رفع تشکيل رسوب در ترپهای روغن کمپرسور مبرد واحد آمونياک

شستشوی شيميائي حين کار مبدل ها

بررسي تزريق آب آمونياكي به T-2150 از P-2120B جهت کاهش خوردگي

بازيافت كندانسهاي سرريز WATER JAKET ها در واحد آمونياك

بازيافت كندانسهاي خروجي T-2125 در واحد آمونياك

توسعه نرم افزارRPA پژوهشگاه صنعت نفت جهت مجتمع پتروشيمي خراسان

طراحي سيستم پايش و کنترل خوردگي در مجتمع پتروشيمي خراسان

شبيه سازی الگوی انتشار گاز های سمي احتمالي به هنگام نشتي و بحران

بررسي جامع مشکل carry over بنفيلد در برج دفع co2واحد آمونياک و ارائه راه حل کار بردی و بهينه جهت رفع آن

طراحي و ساخت دستگاه ادی کارنت در مقياس تحقيقاتي(ترک یاب)

طراحی ،ساخت، نصب وراه اندازی پایلوت آزمایشگاهی تماس دهنده غشایی الیاف توخالی و بررسی تجربی حذف آمونیاک

امکان سنجی را ه کار های ممکن جهت تخریب و یا تبدیل آمونیاک پساب

مطالعات ، طراحی و ساخت فیلتر جهت گاز طبیعی ورودی به مجتمع

طراحی و ساخت کارت پایش سامانه توقف اضطراري واحد هاي اوره و آمونیاك شرکت پتروشیمی خراسان

مطالعه،طراحی ، ساخت و نصب مبدل E-6204 در مسير آب خام ورودي به واحد تصفيه آب

بررسی تحقیقاتی امکان تزريق آب آمونياكي به مسير خروجي T-2150 جهت جلوگيري از خوردگي در مسير هاي P.C

بررسی تحقیقاتی امکان افزایش سطح انتقال حرارت در مبدل 4125 بخش LP واحد اوره جهت کاهش مصرف آمونیاک در واحد
طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ خطوط بارگیری اوره

فرمولاسیون ، ساخت و تست ماده آنتی کیک واحد اوره در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی

مطالعات بهبود کیفیت اوره و کاهش داست در واحد اوره و بارگیری

مطالعات بهبود پارامترهای عملیاتی واحد اوره

مطالعات مقدماتی بهینه سازی و کاهش مصرف آب در مجتمع

مطالعه و اولویت بندی تکنولوژی های جدید

مطالعه و تدوين روش رتبه بندي تامين كنندگان داخلي

بررسی علل افزایش دمای خروجی مبدل E-2102 واحد آمونیاک و ارائه راه حل کاربردی جهت رفع آن

مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک با آرایش های شولمبرژه و C.R.P چاههای شماره 1، 2، 3 و4 پتروشیمی خراسان

مطالعات ژئوفیزیک به روش C.R.P چاههای شماره 5و6و7و8 پتروشیمی بجنورد محدود نجف آباد

طراحی، آماده‌سازی، نصب و راه اندازی سیستم آشکار ساز عامل شات دان