اختراعات ثبت شده

طراحي و ساخت گازشور مقاوم در برابر ضربه و فشار

سرنگ مخصوص نمونه گيري و آناليز گازهاي حاوي سولفور

طراحي و ساخت اينديوسر پمپهاي گريز از مركز دوربالا جهت پمپاژ سيالات دوفازي

طراحي و ساخت دستگاه مشعل جهت ديگهاي بخار

طراحي و ساخت آنالايزر آمونياك

طراحي و ساخت دستگاه تست گاورنر و اكچوايتور

طراحي و ساخت نمايشگر نقطه سرج و كار در توربوكمپرسورها

طراحي و ساخت دستگاه رفع نشتي از تاسيسات و سيستم های تحت فشار و دمای زياد بدون توقف واحد

توليد ماده مقاوم در مقابل عوامل شيميائي و خورنده با كاربرد چندمنظوره

ساخت سيلنت جهت پوشش دهي كود اوره با پوشش گوگرد در مقياس آزمايشگاهيطراحی فرایند سرماسازی بستر شناور واحد اوره بدون کمپرسور و اجزا مرتبط با آن

– سيستمي براي افزایش جذب گازهای پروسسی واحد اوره