بازديد دكتر افقهي از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب

متن کامل خبر

دکتر افقهی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو صبح امروز در صدر هیاتی از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب شهر بجنورد بازدید به عمل آورد.