سردار فرجی، دکتر شکاریان و مهندس حسنی صبح امروز از مراحل پیشرفت عملیات اجرایی انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید فرمانده سپاه جواد الائمه خراسان شمالی ضمن تجلیل از راه اندازی پروژه اذعان داشت: میزان و حجم کارهایی که ظرف مدت دو ماه اخیر انجام شده چشمگیر و مناسب بوده است.

شکاریان مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی نیز در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این پروژه زیست محیطی برای مرکز استان گفت: اداره کل محیط زیست آماده هر گونه همکاری لازم در خصوص پیشبرد اهداف این پروژه است.