بازدید قائم مقام تاپیکو از پروژه پساب

صبح اولین روز اسفند دکتر علی سیفیان از پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع پتروشیمی خراسان بازدید کرد.

متن کامل خبر

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید و سرکشی از بخش های مختلف پروژه از نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفت.

پس از آن سیفیان در نشستی با مدیران پتروشیمی خراسان و پیمانکاران از میزان پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرد و گفت: این پروژه از حساسیت بالایی برای هلدینگ برخوردار است چون در زمره مصوبات و دستورات ریاست محترم جمهور بوده، لذا بایستی در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

عضو هیات مدیره هلدینگ تاپیکو از پیگیری ها و تلاشهای مهندس حسنی و تیم مدیریتی در پیشبرد این پروژه تقدیر کرد و افزود: پیمانکاران باید بتوانند با مقررات و استانداردهای مجموعه های نفتی و پتروشیمیایی خودشان را وفق بدهند تا پروژه با کیفیت مناسب به اتمام برسد.

@khpcnews