بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از پتروشیمی خراسان

متن کامل خبر


Notice: Undefined index: file in /home/khpcweb/public_html/wp-includes/media.php on line 1723
  • روز گذشته، سه شنبه 20 تير ماه 1402، حسن ناهیدی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان شمالی به همراه مدیران متبوع از مجتمع صنعتی پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آورد.
  • به گزارش روابط عمومی در این بازدید وی روند پیشرفت پروژه های موجود در سایت صنعتی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: از سایت صنعتی به خوبی نگه داری شده و پروژه های تعریف شده باعث جوان و پویا ماندن مجتمع می‌شود.

روابط عمومی پتروشیمی خراسان