بازرسی فنی مخزن 10 هزار تنی آمونیاک پتروشیمی خراسان

مهندسین و متخصصین پتروشیمی خراسان طی برنامه ای دقیق و منسجم توانستند بدون حضور مهندسین غربی مخزن 10 هزار تنی آمونیاک این مجتمع را تخلیه و اقدامات بازرسی فنی را بر روی آنها انجام دهند.

متن کامل خبر

مهندسین و متخصصین پتروشیمی خراسان طی برنامه ای دقیق و منسجم توانستند بدون حضور مهندسین غربی مخزن 10 هزار تنی آمونیاک این مجتمع را تخلیه و اقدامات بازرسی فنی را بر روی آنها انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی مدیرعامل پتروشیمی خراسان در این باره گفت: متخصصین ما با استفاده از راهکار جدیدی توانستند بعد از 15 سال با تکیه بر دانش فنی خود پس از تخلیه کامل مخزن، مراحل تست های بازرسی فنی آن را با موفقیت به انجام رسانند و سپس به مدار تولید بازگردانند.

مهندس یوسف حسنی گفت: در این روش 500 تن آمونیاک کف تانک نیز به واحد اوره برای تولید برگشت و مدت زمان اجرای پروژه از شش ماه به 45 روز کاهش یافت و در پی آن میزان انرژی برق مصرفی برای تخلیه مخزن نیز از 50 هزار کیلو وات به 23 کیلو وات تقلیل یافت.

عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان افزود: کارکنان مجرب ما از سرمایه های گرانبهای این مجتمع هستند که با داشتن سالها تجربه در امر تعمیر و نگهداری، سایت صنعتی را همواره جوان و روپا نگه داشته اند.