تمجید مدیر عامل پتروشیمی خراسان از رکورد 56 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه

متن کامل خبر

مهندس حسنی روز گذشته از کارکنان ایمنی بابت ثبت رکورد 56 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه مخاطره آمیز تقدیر کرد.

عضو هیات مدیره پتروشیمی اظهارداشت: عملکرد واحد ایمنی، آتش نشانی و محیط زیست شرکت در تمام شاخص ها شایان تقدیر است و کارکنان باتجربه بایستی آموخته های خود را به نیروهای جوانتر انتقال بدهند.

وی افزود: در بحث تکمیل زیرساخت ها و نوسازی تجهیزات آتش نشانی، برنامه داریم بطور سالانه وسایط مورد نیاز را تامین و جایگزین خودروهای فرسوده کنیم.

روابط عمومی پتروشیمی خراسان