تيزر بازديد مسئولين از پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به پتروشيمي خراسان

بازديد ميداني مديرعامل تاپيكو، استاندار خراسان شمالي، نمايندگان مجلس و جمعي از مسئولين از روند پيشرفت پروژه پساب

متن کامل خبر