ثبت نام 130 نفر برای خرید محصولات پارس الکتریک

متن کامل خبر

 

 

طی دو روز گذشته تعدادی زیادی از خانواده های همکاران از نمایشگاه محصولات شرکت پارس الکتریک در محل کمپ فرهنگی رفاهی پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی، با استقبال کم نظیر خانواده بزرگ پتروشیمی خراسان از این نمایشگاه تاکنون 130 نفر برای خرید محصولات موجود ثبت نام کرده اند.
با تمهیدات به عمل و رایزنی های مدیریتی انجام شده هزینه کلیه محصولات به صورت تسهیلات کم بهره پرداخت شده و طی 24 ماه از حقوق همکاران کاسته می شود.
امروز سه شنبه 9 خرداد این نمایشگاه به کار خود پایان می دهد.