خرید کیسه ۵۰ کیلویی دولایه برای بسته بندی اوره تولیدی مجتمع پتروشیمی خراسان

متن کامل خبر