دريافت تقديرنامه از سوي استاندار و فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه

به مناسبت برگزاري اردوي راهيان نور، لوح تقديري از سوي استاندارمحترم خراسان شمالي و فرماندهي محترم سپاه حضرت جوادالائمه به مديريت محترم عامل اعطا گرديد. در بخشي از اين تقديرنامه با اشاره به آيه شريفه "من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق" از نقش آفريني و تلاشهاي صورت گرفته در اين خصوص تقدير و تشكر صورت گرفته است.

متن کامل خبر

به مناسبت برگزاري اردوي راهيان نور، لوح تقديري از سوي استاندارمحترم خراسان شمالي و فرماندهي محترم سپاه حضرت جوادالائمه به مديريت محترم عامل اعطا گرديد. در بخشي از اين تقديرنامه با اشاره به آيه شريفه "من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق" از نقش آفريني و تلاشهاي صورت گرفته در اين خصوص تقدير و تشكر صورت گرفته است.

به مناسبت برگزاري اردوي راهيان نور، لوح تقديري از سوي استاندارمحترم خراسان شمالي و فرماندهي محترم سپاه حضرت جوادالائمه به مديريت محترم عامل اعطا گرديد. در بخشي از اين تقديرنامه با اشاره به آيه شريفه “من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق” از نقش آفريني و تلاشهاي صورت گرفته در اين خصوص تقدير و تشكر صورت گرفته است.