دو معارفه با حضور مدیرعامل

متن کامل خبر

طی آیینی با حضور مهندس حسنی مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان، محمد سیدی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع و اسماعيل علیزاده به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی معرفی شدند.