رشد ۶%درصدی فروش محصولات پتروشیمی خراسان درسه ماهه نخست سال

شرکت پتروشیمی خراسان در یک ماهه منتهی به 31 خردادماه 1403 بیش از 600 میلیارد تومان محصول فروخت.

متن کامل خبر

به گزارش واحد خبر روابط عمومی پتروشیمی خراسان مهندس یوسف حسنی مدیر عامل پتروشیمی خراسان در این خصوص اظهار داشت : فروش محصولات این شرکت تا پایان خرداد ماه معادل 636 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 596 میلیارد تومان فروش در دوره مشابه سال گذشته رشدی 6 درصدی داشته است.

 

شایان ذکر است خراسان با سرمایه ثبت شده 179 میلیارد تومان طی عملکرد 3 ماهه اول سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 معادل 1،931 میلیارد تومان درآمد از فروش داشته است.

درآمد این شرکت در دوره سه ماهه مشابه سال گذشته 1،727 میلیارد تومان گزارش شده که افزایشی 12 درصدی را نشان می دهد.

 

روابط عمومی پتروشیمی خراسان

 

🆔 @khpcnews