عملیات اجرایی انتقال پساب زیر ذره بین حسنی

عملیات اجرایی پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع پتروشیمی خراسان به دقت کنترل می شود و زیر نظر مدیریت است.

متن کامل خبر

روز گذشته مهندس یوسف حسنی “مدیرعامل پتروشیمی خراسان” به همراه تنی چند از مدیران شرکت از بخش های مختلف پروژه بازدید به عمل آورد و از نزدیک بر روند پیشرفت عملیات احداث حوضچه ها نظارت کرد.

به گزارش روابط عمومی مهندس حسنی با تاکید بر انجام با کیفیت امور بر تسریع عملیات اجرایی تاکید کرد و گفت: پروژه تامین آب مورد نیاز شرکت از محل پساب برای سهامداران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید با تلاش شبانه روزی هر چه سریعتر آنرا به پایان برسانیم.