فروش ٣٦ قلم از اقلام مازاد و ضايعاتي شركت پتروشيمي خراسان

متن کامل خبر