مجمع عمومی پتروشیمی خراسان ۲۵ هزار میلیارد ریال سود مصوب کرد

به گزارش روابط عمومی با حضور بیش از ۹۲درصد #سهامداران مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ پتروشیمی خراسان در محل سالن همایش های این شرکت برگزار شد.

متن کامل خبر

شرکت پتروشیمی خراسان با تلاش و همت همکاران و مدیریت درسال گذشته توانست برای اولین بار مطالبات حاصل از فروش کود اوره به خدمات حمایتی کشاورزی را در سامانه سماد (سامانه ثبت بدهیها و تعهدات دولت ) ثبت نماید که گام موثری در تعیین تکلیف مطالبات و نحوه پیگیری و وصول آن خواهد بود که این اتفاق به یمن قبول تعهدات و مطالبات شرکت توسط دولت محترم منجر به اخذ گزارش مقبول از حسابرس محترم پس از ده سال گردید.

تحقق تولید صددرصد ی در سال ۱۴۰۲ در زمان های برقراری گاز مجتمع علیرغم افزایش زمان قطع گاز نسبت به سال قبل برگ زرینی از افتخارات شرکت در زمینه تحقق شعار رشد تولید میباشد که به همت همه همکاران محقق گردیده است.

 

در این نشست كه بطور آنلاين نيز پخش مي شد به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید سهامداران به هر سهم هزار و ۴۰۰ تومان #سود تخصیص یافت.

 

روابط عمومی پتروشیمی خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@KHPCNEWS