نذر غدير

متن کامل خبر

مشاركت پتروشيمي خراسان در جشن و سرور مردم شهرستان بجنورد به مناسبت #عيد#سعيد#غدير#خم