نشست صمیمی معاون اقتصادی استاندار با مدیرعامل پتروشیمی خراسان

در این نشست که به میزبانی پتروشیمی خراسان برگزار شد و حاجی بکلو "مدیرکل صنعت معدن تجارت استان" نیز حضور داشت چگونگی اجرای توافقات و مصوبات سفر رئیس جمهور به استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

متن کامل خبر

مهندس یوسف حسنی با دکتر ناصر فخر موحدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی دیدار و گفتگو کرد.

? در این نشست که به میزبانی پتروشیمی خراسان برگزار شد و حاجی بکلو “مدیرکل صنعت معدن تجارت استان” نیز حضور داشت چگونگی اجرای توافقات و مصوبات سفر رئیس جمهور به استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

? در این دیدار فخر موحدی سرپرست معاون اموراقتصادی استانداری با برشمردن توافقات استان با شرکت سرمایه گذاری شستا بر اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد.

? حسنی سرپرست و عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان نیز اظهار داشت : بزرگترین مجموعه اقتصادی شمال شرق کشور آمادگی کامل دارد تا مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را در اسرع وقت تمام و کمال اجرا کند و مردم از فیوضات آن بهره مند شوند.