نظارت میدانی بر پروژه ها

بعد از ظهر روز گذشته مدیرعامل به همراه تنی چند از معاونین و مدیران امور از روند پیشرفت پروژه های داخل مجتمع بازدید به عمل آورد. 

متن کامل خبر

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید که چندین ساعت به طول انجامید پروژه هایی همچون تعویض رزین های میکس بد واحد آب، نصب سکوهای جامبوبگ اوره بدون یواف، احداث مخزن گازوئیل 1.2 میلیون لیتری، استریپر پساب آمونیاک و اقدامات خودکفایی کارگاه مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تقریبا تمام پروژه ها در مراحل پایانی خود قرار دارند و به زودی در مدار قرار خواهند گرفت.

مهندس یوسف حسنی در همین خصوص به بخش خبری روابط عمومی گفت: به زودی پروژه های بزرگ شرکت با حضور مقامات عالی کشور افتتاح خواهند شد و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. مدیرعامل پتروشیمی خراسان ادامه داد: این پروژه ها برای مجتمع بسیار راهبردی و مهم هستند و در اغلب آنها زودتر از زمانبندی به نتیجه رسیده و توانستیم در زمان و انرژی صرفه جویی لازم را داشته باشیم.

حسنی اظهارداشت: شرکت پتروشیمی خراسان به مدد الهی و با دست توانمند کارکنان و مدیران قله های پیشرفت را فتح می کند و شرایط بسیار خوبی در امر تولید و عرضه محصولات دارد.