پتروشیمی خراسان جزء واحدهای ایمنی برتر استان

متن کامل خبر

صبح امروز (چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402) با حضور نماینده عالی دولت در استان و مدیرعامل در هشتمین همایش تجلیل از مسئولین ایمنی برتر استان از مهندس محمد خوش نیت “رئیس ایمنی پتروشیمی خراسان” تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی، موفقیت های پتروشیمی خراسان در کنترل و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار، جاری سازی مقررات و قوانین ایمنی و HSE در مجتمع پتروشیمی خراسان با هدف حفظ و صیانت از سلامت نیروی انسانی و تاسیسات و تجهیزات و مراقبت از محیط زیست، ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آموزش های مفید در حوزهHSE از عوامل موثر در این گزینش بوده اند.