چهارمین گردهمایی مدیران تعالی تاپیکو به میزبانی پتروشیمی خراسان برگزار شد

متن کامل خبر

روزگذشته چهارمین گردهمایی مدیران تعالی شرکت های تابعه هولدینگ سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین “تاپیکو” در مجتمع پتروشیمی خراسان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي، مدیرعامل پتروشیمی خراسان دراین اجلاس بر اهمیت پرداختن به مباحث تعالی تاکید کرد و افزود: تعالی راهی است که پایانی برای آن نمی توان متصور شد و باید همواره در مسیر آن حرکت کرد.

مهندس یوسف حسنی ادامه داد: فرهنگ کار و تعالی در پتروشیمی خراسان به مدد مدیران کارآمد و کارکنان دلسوز نهادینه شده و نتیجه آن اینست که می بینیم این شرکت در صنایع پتروشیمی سرآمد و موفق است.

دکتر مسینه مدیر تعالی هولدینگ تاپیکو ضمن تقدیر از میزبانی خوب شرکت پتروشیمی خراسان گفت: این اجلاس با هدف هماهنگی کامل، انتقال تجربیات برای حضور مقتدرانه در جایزه تعالی برگزار شده است.

وی افزود: آشنایی با رویکردها، فرآیندهای تولید و فضای کسب وکار شرکت های سرآمدی همچون پتروشیمی خراسان که در هولدینگ تاپیکو پیشرو هستند قطعا برای سایر مجموعه ها مفید و قابل الگو برداری خواهد بود تا مبانگین صنعت بدست بیاید.

مهندس آشتیانی مدیر برنامه ریزی اطلاعات مدیریت پتروشیمی خراسان نیز در این نشست ضمن عرض خوش آمدگویی به مهمانان گفت: این نشست ها فرصت مناسبی است که در آن مختصات جایگاه واقعی خود را بهتر درک کنیم.