💢 گواهینامه های ایزو تمدید می شود

متن کامل خبر

🔶 مهندس بهراد سرممیز شرکت ارزیابی انطباق استانداردهای بین المللی توف اتریش در آئین اختتامیه ممیزی، خبر از پایان موفقیت آمیز ممیزی سیستم های مدیریتی پتروشیمی خراسان داد.

🔷 به گزارش روابط عمومی وی گفت: سطح فعالیت و عملکرد ارکان مجتمع پتروشیمی خراسان قابل قبول است و هر پنج گواهینامه استانداردهای بین المللی ” ایزو ” تمدید خواهند شد.

🔶 بهراد در سخنرانی یک ساعته اش در جمع مدیران و کارشناسان این مجتمع بر قابلیت های ریسک پذیری پتروشیمی خراسان تاکید کرد ایشان ضمن تبریک کسب تندیس بلورین جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی که دیروز توسط این شرکت بدست آمده را نشان از برنامه ریزی بلند مدت مدیران و همت والای کارکنان مجتمع دانست .

🔶 مهندس نیکخواه “معاون مجتمع پتروشیمی خراسان” نیز با تبریک کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی و تمدید مجدد ایزو های پنج گانه به همکاران از تلاش های صورت گرفته و گزارشات ارائه شده طی سه روز ممیزی تقدیر کرد و گفت: نکات مطروحه را ثبت کردیم و قطع یقین از آنها برای ارتقا فرآیندهای شرکت استفاده خواهیم کرد.