تقدیر وزیر کار از پتروشیمی خراسان 

صبح امروز در همایش بنگاه های اقتصادی برتر و بهره ور صندوق های بازنشستگی، دکتر صولت مرتضوی از مهندس یوسف حسنی به عنوان مدیر عامل #شرکت_برتر  با اهدا لوح و تندیس زرین تقدیر کرد و برگ‌زرین دیگری به دفتر افتخارات پتروشیمی خراسان افزوده شد.

💢 گواهینامه های ایزو تمدید می شود

مهندس بهراد سرممیز شرکت ارزیابی انطباق استانداردهای بین المللی توف اتریش در آئین اختتامیه ممیزی، خبر از پایان موفقیت آمیز ممیزی سیستم های مدیریتی پتروشیمی خراسان داد. به گزارش روابط عمومی وی گفت: سطح فعالیت و عملکرد ارکان مجتمع پتروشیمی خراسان قابل قبول است و هر پنج گواهینامه استانداردهای بین

🏆 تندیس بلورین تعالی به پتروشیمی خراسان رسید

دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اساس ویرایش جدید مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (2020:EFQM) با شعار رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین به ایستگاه پایانی خود رسید و امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ طی مراسمی در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما از برترین‌های این صنعت در رشد و ارتقا زنجیره