انتخابات لیلة القدر کشور است

روز انتخابات همانند لیلة قدر برای کشور است، چرا که تصمیم گیری برای سرنوشت ۴سال کشور در این روز اتفاق می افتد پس با حضور آگاهانه و انتخاب اصلح در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم باشیم

*از سنگر تولید تا حماسه سیاسی؛*

کارکنان حاضر در پتروشیمی خراسان همگام با مردم ایران اسلامی با حضور‌گسترده و پرشور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رای خود را به صندوق حاضر در مجتمع انداختند.